Amstelring Wijkzorg

Wij zijn wijkteam Molenvliet. Eén van de zelfsturende wijkteams van Amstelring. Met tien enthousiaste zorgmedewerkers bieden wij professionele verzorging en verpleging aan huis. U vindt ons in Aalsmeer Oost en  Aalsmeer Zuid. Gebruik de link amstelringwijkzorg.nl om te controleren of u in ons werkgebied woont.

Uw zorgvraag is ons uitgangspunt: In samenwerking met uw huisarts, specialist in het ziekenhuis of andere zorgverleners bieden wij u passende zorg en adviseren wij u bij vragen rond de zorg thuis.

U kunt rekenen op betrokken medewerkers voor:

  • Uw lichamelijke verzorging, medicatiezorg, medische handelingen in opdracht, begeleiding en zorg bij acute en chronische ziekte.
  • Casemanagement en zorg bij dementie in multidisciplinaire samenwerking.
  • Begeleiding en zorg in de palliatieve fase en warme terminale zorg thuis.
  • Specialistische wondzorg door wondverpleegkundige in samenwerking met verwijzers.

Wij staan voor aandacht, betrouwbaarheid en professionele samenwerking.

Neem contact met ons op

We zijn bereikbaar tussen: 7.00 – 23.00
Tel: 06 – 22 21 99 88
Email: molenvliet@amstelringwijkzorg.nl